County Governor of Østfold

A public authority

8 requests
Fylkesmannen videresender e-post av 08.10.18 fra Arne Larsen i klagesak etter offentleglova. Vi minner om at kommunen plikter å ta stilling til klager...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Østfold ([Fylkesmannen i Østfold henvendelses-e-...
Fylkesmannen bekrefter å ha mottatt din e-post 9. juli 2018 hvor du trekker klagen etter offentleglova. Saken anses dermed avsluttet uten klagebehandli...
Hei   Vi viser til kommunens brev av 23.12.16 i klagesak etter offentleglova (deres ref. 2016/19481-5-231038/2016-ANSI).   Vi registrerer at k...
Klage -dokumenter om tomt til moske
Response by County Governor of Østfold to Arne Larsen on .
Refused.
Hei! Vedlagt følger vårt vedtak av 22.02.17. mvh Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling Arne Larsen...
Att: Frode Samuelsen Vedlagt oversendes e-post av 09.05.16 fra Arne Larsen hvor han klager over kommunens avslag av 28.04.16 på krav om innsyn i lei...
Innsyn i sak 2016/988
Response by County Governor of Østfold to Thomas Kristiansen on .
Partially successful.
  Statens vegvesen Rambøll Norge AS - Fredrikstad Postboks 383 1601 FREDRIKSTAD Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Dere...
sak 2016/988
Response by County Governor of Østfold to Thomas Kristiansen on .
Successful.
Vennlig hilsen Lotte Thompson overingeniør miljøvernavdelingen Telefon: 69 24 71 11 [1]www.fylkesmannen.no/ostfold Vi gjør oppmerksom på at...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?