City of Oslo, Education Agency

A public authority

12 requests
Avtaler Utdanningsetaten har med Apple
Response by City of Oslo, Education Agency to Mona Olsen on .
Partially successful.
Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for innholdet i utsendelsen.   Oslo kommune Utdanningsetaten Mona Olsen Dato:...
Lønnsnivå i Utdanningsetaten
Response by City of Oslo, Education Agency to Herman Langvik on .
Long overdue.
Første henvendelsen i denne innsynsbegjæringen kom 8.7.18. For øvrig vises det til svar avgitt i tidligere epost. Med vennlig hilsen Utdanningsetate...
Avtaler Utdanningsetaten har med Facebook
Response by City of Oslo, Education Agency to P. Reinholdtsen on .
Partially successful.
Hei igjen Beklager at det har tatt noe tid før du fikk svar. Skolenes nettsider bruker en webserver fra Microsoft (tjenesten leveres av CGI). Internet...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Nye Ruseløkka skole
Response by City of Oslo, Education Agency to Geir Eliassen on .
Partially successful.
Til Geir Eliassen Det vises til mottatt henvendelse 22.11.2017 hvor det bes om nærmere begrunnelse for avslag om innsyn i epost. Vi beklager på det...
Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn
Response by City of Oslo, Education Agency to P. Reinholdtsen on .
Awaiting internal review.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Osloskolens avtalevilkår med Apple
Response by City of Oslo, Education Agency to P. Reinholdtsen on .
Information not held.
Innsynsbegjæring Det vises til forespørsel om innsyn i avtalevilkår med Apple Utdanningsetaten har vurdert spørsmålet om meroffentlighet etter offen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-11 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-7 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen...
Brukes boken «Vi i verden» i Osloskolen?
Response by City of Oslo, Education Agency to P. Reinholdtsen on .
Information not held.
Til  P. Reinholdtsen.   Utdanningsetaten har ingen oversikt over lærebøker og læremidler som benyttes på den enkelte skole i Oslo. Skolene står fr...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?