City of Oslo

A public authority

8 requests
Innsyn i reglement for folkevalgte
Response by City of Oslo to Tarjei Leer-Salvesen on .
Successful.
Hei, Viser til henvendelse 24.06.2019 om innsyn i reglementer.   Reglementene for bystyret og bystyrets organer følger vedlagt.       Med...
Lederlønninger i Oslo kommune
Response by City of Oslo to Herman Langvik on .
Partially successful.
    Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Innsyn i arbeidsbetingelser for avgått direktør i Boligbygg
Response by City of Oslo to Ingeborg Johansen on .
Information not held.
      Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et origin...
Skjenkebevilgning i Oslo 2018
Response by City of Oslo to Fredrik Lindseth on .
Successful.
Til Fredrik Lindseth Dokumentet 18/00001-20 Svar på innsynsbegjæring i liste over foretak/utesteder/restauranter som har skjenkebevilling i Oslo for...
Gjennomgang kostnadsramme nytt Munchmuseum
Response by City of Oslo to P. Reinholdtsen on .
Successful.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokumen...
Hei, Viser til henvendelse av 2. september 2015 om det ved klargjøring til valg i Oslo er oppdaget valgurne(r) fulle av stemmesedler. I Oslo kommune...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?