Detaljer for henvendelse “Videresendingsregler for epost

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17732 sent 2019-07-29 12:34:06 +0200 waiting_response 2019-07-29 12:34:06 +0200 waiting_response outgoing
17733 response 2019-07-29 12:34:35 +0200 2019-07-29 15:37:04 +0200 waiting_response incoming
17744 status_update 2019-07-29 15:37:04 +0200 waiting_response 2019-07-29 15:37:04 +0200 waiting_response
17769 response 2019-07-30 13:15:09 +0200 incoming
17770 response 2019-07-30 13:20:27 +0200 2019-07-30 13:28:33 +0200 waiting_response incoming
17771 followup_sent 2019-07-30 13:28:27 +0200 outgoing
17772 status_update 2019-07-30 13:28:33 +0200 waiting_response 2019-07-30 13:28:33 +0200 waiting_response
17773 response 2019-07-30 13:28:56 +0200 2019-07-30 14:28:16 +0200 waiting_response incoming
17778 status_update 2019-07-30 14:28:16 +0200 waiting_response 2019-07-30 14:28:16 +0200 waiting_response
17804 response 2019-08-02 13:25:10 +0200 2019-08-02 20:10:59 +0200 partially_successful incoming
17808 followup_sent 2019-08-02 20:10:52 +0200 outgoing
17809 status_update 2019-08-02 20:10:59 +0200 partially_successful 2019-08-02 20:10:59 +0200 partially_successful
17810 response 2019-08-02 20:11:18 +0200 2019-08-03 00:19:40 +0200 waiting_response incoming
17811 status_update 2019-08-03 00:19:39 +0200 waiting_response 2019-08-03 00:19:39 +0200 waiting_response
17812 response 2019-08-05 09:25:41 +0200 incoming
17813 followup_sent 2019-08-05 09:30:48 +0200 outgoing
17814 response 2019-08-05 09:31:55 +0200 incoming
17816 response 2019-08-05 10:24:29 +0200 incoming
17907 followup_sent 2019-08-16 20:13:53 +0200 internal_review 2019-08-16 20:13:53 +0200 internal_review outgoing
17908 response 2019-08-16 20:14:21 +0200 2019-08-16 20:15:16 +0200 internal_review incoming
17909 status_update 2019-08-16 20:15:16 +0200 internal_review 2019-08-16 20:15:16 +0200 internal_review

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.