Detaljer for henvendelse “Riving av Ruseløkka skole

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5158 sent 2017-11-05 09:25:32 +0100 waiting_response 2017-11-05 09:25:32 +0100 waiting_response outgoing
5159 response 2017-11-05 09:25:54 +0100 2017-11-05 11:59:02 +0100 waiting_response incoming
5193 status_update 2017-11-05 11:59:02 +0100 waiting_response 2017-11-05 11:59:02 +0100 waiting_response
5271 response 2017-11-08 14:40:34 +0100 2017-11-08 23:06:33 +0100 partially_successful incoming
5294 status_update 2017-11-08 23:06:33 +0100 partially_successful 2017-11-08 23:06:33 +0100 partially_successful
5319 response 2017-11-10 08:44:39 +0100 2017-11-10 17:20:17 +0100 successful incoming
5344 status_update 2017-11-10 17:20:17 +0100 successful 2017-11-10 17:20:17 +0100 successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.