Detaljer for henvendelse “Riksadvokatens utredning av narkovarselet i Bergen

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6190 sent 2017-12-25 20:05:45 +0100 waiting_response 2017-12-25 20:05:45 +0100 waiting_response outgoing
6191 response 2017-12-25 20:06:12 +0100 2017-12-27 21:48:52 +0100 waiting_response incoming
6196 status_update 2017-12-27 21:48:52 +0100 waiting_response 2017-12-27 21:48:52 +0100 waiting_response
6286 response 2017-12-29 11:55:47 +0100 2017-12-29 22:40:05 +0100 waiting_clarification incoming
6362 followup_sent 2017-12-29 22:39:59 +0100 outgoing
6363 status_update 2017-12-29 22:40:05 +0100 waiting_clarification 2017-12-29 22:40:05 +0100 waiting_clarification
6364 response 2017-12-29 22:40:26 +0100 2017-12-30 21:27:41 +0100 waiting_response incoming
6367 status_update 2017-12-30 21:27:40 +0100 waiting_response 2017-12-30 21:27:41 +0100 waiting_response
10747 followup_sent 2018-06-29 05:37:07 +0200 internal_review 2018-06-29 05:37:07 +0200 internal_review outgoing
10748 response 2018-06-29 05:37:37 +0200 2018-07-01 19:29:08 +0200 waiting_response incoming
10970 status_update 2018-07-01 19:29:08 +0200 waiting_response 2018-07-01 19:29:08 +0200 waiting_response
11317 response 2018-07-05 12:01:20 +0200 2018-07-06 23:19:31 +0200 rejected incoming
11538 status_update 2018-07-06 23:19:31 +0200 rejected 2018-07-06 23:19:31 +0200 rejected

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.