Detaljer for henvendelse “Ny personvernforordning - Generelle prosjektdokumenter

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
11607 sent 2018-07-07 06:29:39 +0200 waiting_response 2018-07-07 06:29:39 +0200 waiting_response outgoing
11608 response 2018-07-07 06:30:01 +0200 2018-07-08 11:04:13 +0200 waiting_response incoming
11665 status_update 2018-07-08 11:04:13 +0200 waiting_response 2018-07-08 11:04:13 +0200 waiting_response
12398 response 2018-07-12 11:11:16 +0200 2018-07-12 21:52:22 +0200 waiting_response incoming
12450 followup_sent 2018-07-12 21:52:18 +0200 outgoing
12451 status_update 2018-07-12 21:52:21 +0200 waiting_response 2018-07-12 21:52:22 +0200 waiting_response
13267 response 2018-07-24 13:52:48 +0200 2019-06-11 18:34:08 +0200 partially_successful incoming
16180 status_update 2019-06-11 18:34:08 +0200 partially_successful 2019-06-11 18:34:08 +0200 partially_successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.