Vardø kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vardø kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
[1]https://www.vardo.kommune.no/getfile.php/3238150.2262.byqaefxavt/Reglement+for+Vard%C3%B8+bystyre+og+Vard%C3%B8+formannskap+vedtatt+9+november+2015+...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?