Tromsø kommune

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Tromsø kommune
Svar fra Tromsø kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
 1. Foreløpig telling ble gjort manuelt  2. Endelig telling ble gjort ved hjelp av skannere og program  3. Forhåndsstemmer for kommunestyrevalget tel...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Tromsø kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei!   Jeg må bare beklage at vi ikke svarer på dette før nå.   Når det gjelder reglement for folkevalgte har vi ikke et samlet, men flere. De...
Lønninger i Tromsø kommune
Svar fra Tromsø kommune til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei,   På vegne av stabssjef for Personal og organisasjon, Bjarte Toftaker, så sender jeg deg opplysningene du har etterspurt i din henvendelse ti...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar fra Tromsø kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt er svar på innsynsbegjæringen sendt 2. oktober 2018.     Med vennlig hilsen Linn-Mari E. Rasch Innkjøpsrådgiver Seksjon fo...
korrespondanse mellom First House og Arild Hausberg
Svar fra Tromsø kommune til Innsynsrett den .
Venter på kategorisering.
Viser til din klage av 06.03.2017 om manglende svar på innsynskrav hos Tromsø kommune. Vi ser imidlertid at Tromsø kommune 15.03.2017 gav et foreløp...
e-post-korrespondanse mellom First House og Arild Hausberg
Svar fra Tromsø kommune til Daniel den .
Delvis vellykket.
Tromsø kommune bekrefter herved å ha mottatt din e-post. All post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?