Strand kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Strand kommune
Svar fra Strand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
  ArkivReferanse:#09f7627778d449e2bec084ddafcab3052019000138#ACOS.WEBSAK# Hallvard Nygård Deres ref.: Vår ref.: 19/138-49 / GJEKRI JournalpostID:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Strand kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei Din henvendelse er mottatt av postmottaket i Strand kommune.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?