Stavanger kommune

En offentlig myndighet

10 henvendelser
Kjære Christian Tønnevold, Venter enda svar på "Sak 2018/21782, Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF". Dere er kraftig i...
Innsynsbegjæring 30.07.2018 i -18/14381-4 - Innsynskrav
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Det vises til innsynsbegjæring i dokumenter i sak 2018/17665. Dokumentet inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Stavanger Parkering har...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Stavanger kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?