Statsministerens kontor

En offentlig myndighet

8 henvendelser
Statsminiserens kalender hittil i 2018
Svar fra Statsministerens kontor til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til din e-post 5. april 2018 der du ber om en journal som viser det du er nektet innsyn i, slik at du bedre kan spisse kravet. Offentleglova...
Varsler om Trine Skei Grande til Statsministerens kontor
Svar fra Statsministerens kontor til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Samkjøring av svar på krav om innsyn i kalender
Henvendelse sendt til Statsministerens kontor av Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Kjære Statsministerens kontor, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Korrespondanse og dokumenter som gjelder samkjøring og råd ti...
Statsministerboligen og trikkesporet
Svar fra Statsministerens kontor til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Du kan ringe til telefonnummer 901 55 998 i morgen (9. januar 2018) mellom kl. 09.15 og kl. 09.30. Med vennlig hilsen Statsministerens kontor, postm...
Ministrenes lønn og personalmapper
Svar fra Statsministerens kontor til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
  Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen, Sann...
Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble sendt...
Brodtkorbs kunder
Svar fra Statsministerens kontor til Daniel den .
Delvis vellykket.
Hei, Vi viser til din e-post 22. desember 2016, der du ber om innsyn i et dokument med en oversikt over statssekretær Julie Brodtkorbs tidligere kunde...
Innsyn i henvendelse om Keshe Foundation
Henvendelse til Statsministerens kontor, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Det er vel ingenting som tyder på at budskapet i disse skrivene om gratis energi er reelt. En kan lese mer om Keshe Foundation på http://tovsugeren.b...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?