Statistisk sentralbyrå - SSB

En offentlig myndighet

9 henvendelser
Innsyn i oversikt over rammeavtaler
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Gorm Eriksen den .
Venter på kategorisering.
Hei! Viser til din henvendelse datert 15. mars klokken 22:47. Vi ber om at du gir en nærmere redegjørelse for hva du er interessert i når du skriver...
SSBs arkivrutiner
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
  Vi viser til SSB brev til Sivilombudsmannen datert 11.11.2016.   Vedlagt oversendes de nevnte dokumentene. Dette er interne dokumenter som utl...
Vedrørende din henvendelse til SSB angående 3 dokumenter journalført hos Riksarkivet. Riksarkivets saksnummer er 2015/23563. De dokumenter det her hen...
Arkivplan
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Avslått
Viser til henvendelse av 11. oktober 2016. Fra vårt ståsted ønsker vi ikke at påstanden om at SSB har begått flere saksbehandlingsfeil i vår håndteri...
Vedrørende din klage datert 07.10.2016. Etter nærmere vurdering finner vi å kunne utlevere følgende liste over journalpostopplysninger. Bruk arkivsak...
Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå
Henvendelse til Statistisk sentralbyrå - SSB, gjort av B. Waldron. Merknad av B. Waldron den .
Har ikke informasjonen.
Arkivforskrifta § 2-6. Journalføring og anna registrering, første ledd: «Desse organinterne dokumenta skal likevel alltid journalførast: a) dokument so...
Viser til e-post datert 29. september 2016. SSB har ingen saker eller dokumenter journalført med arkivkode 023.00 Hilsen Arkivet i SSB _____________...
Viser til innsynskrav av 29.09.2016 og oversender dokumenter i saksnr.2013/982, doknr.1 og 2 Hilsen Arkivet i SSB ____________________________________...
Innsyn i arkivplan
Oppfølging sendt til Statistisk sentralbyrå - SSB av Gorm Eriksen den .
Svært forsinket.
Hei, og takk for raskt svar. Håper at dere har mer informasjon i august. Det er vanskelig å vite hva man kan be om innsyn i uten en arkivplan. Vi e...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?