Statens vegvesen, Region øst

En offentlig myndighet

5 henvendelser
R4
Svar fra Statens vegvesen, Region øst til Gro den .
Venter på behandling av klage.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt til saksbehandler.   E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegme...
Kaos i Hakadal
Svar fra Statens vegvesen, Region øst til Kari Larsen den .
Svært forsinket.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt til saksbehandler.   E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegme...
Hei Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det har vært glatt og manglende vintervedlikehold på fv402. Vi har tatt det videre til driftsentreprenøre...
Hei Har sett på saken med installasjonen ved E16 Skoglund. Vi har her en værstasjon som gjør metrologiske målinger. Referansen i Vegdatabanken var...
Hei, Avslaget er begrunnet i offentleglova §24, 3. ledd. Lovens bestemmelser om avslag og adgang til klage er å finne i §31 og 32: § 31.Avslag og g...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?