Statens sivilrettsforvaltning

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Innsyn i sak 2015/4179
Svar fra Statens sivilrettsforvaltning til Navn Navnesen den .
Svært forsinket.
Takk for din henvendelse.   Krever henvendelsen din skriftlig saksbehandling, vil du få svar pr. brev (ikke e-post). Du må oppgi navn og adresse f...
Oversikt over representanter og verger i hele landet
Oppfølging sendt til Statens sivilrettsforvaltning av Navn Navnesen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Kristine Hagtvedt Holte, Takk for kopi av at dere har sendt min klage til Det kongelige Justis- og Beredskapsdepartementet. I mellomtiden tre...
Hei, viser til din henvendelse av 28.8.2017, der du ber om innsyn i komplett brukermanual for Vera og datamodell for Vera. Det gis innsyn, dokumente...
Innsyn i sak 2017/77
Svar fra Statens sivilrettsforvaltning til Navn Navnesen den .
Vellykket.
  Innsynskrav - sak 17/77: Innsynskrav - sak 17 77.PDF Samlet dokumenter: Samlet dokumenter.PDF Anonym Deres dato 28.08.2017 Deres referanse Vår...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?