Sporveien Oslo AS

En offentlig myndighet, også kalt Sporveien

Sporveien Oslo AS er heleid av Oslo kommune.

11 henvendelser
Innsyn i ansattes lønninger
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marthe Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Til Marthe Nilsen, Dokumentet 18/02794-10 Svar på - Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i ansattes lønninger - Marthe Nilsen for sak Innsy...
Sporveien og GDPR
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei   I tråd med Fylkesmannens vedtak datert 15. august 2018 sender vi her vedlagt usladdet versjon av presentasjonen «GDPR i Sporveien 20172012»....
Lønnsnivået i Sporveien
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Svært forsinket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?