Samferdselsdepartementet

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Hei! Vi viser til din e-post 18. februar 2018 der du ber om innsyn i samferdselsministerens kalenderoppføringer i Outlook i perioden i 2018. Sivilombu...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/4-2 3. januar 2018 Klage på avslag...
Hei og takk for din henvendelse, der du ber om innsyn i samferdselsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon...
Sak: 16/83-1 Dispensasjon fra domeneforskriften Dokument: Dispensasjon fra domeneforskriften Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 1...
Kopi av dokumenter i sak 2012/914, ITU WCIT-12
Henvendelse til Samferdselsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Manglende innsyn er klaget inn til Sivilombudsmannen som har gitt den saksnummer 2015/2866 . Klageteksten er tilgjengelig fra bloggposten http://peo...
Feil i eksporten til Offentlig elektronisk postjournal?
Henvendelse til Samferdselsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Feilen er nå rettet opp i OEP, og jeg har bedt om innsyn i dokumentene i saken via https://mimesbronn.no/request/kopi_av_dokumenter_i_sak_2012914

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?