Råde kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Råde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei. Det vises til deres henvendelse av 24.juni om innsyn i reglement for folkevalgte. Vedlagt følger gjeldende utgaver av våre reglementer.  ...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?