Politidirektoratet

En offentlig myndighet

26 henvendelser
Lønnsnivå i Politidirektoratet
Svar fra Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Hei,   Henviser til ditt innsynskrav av 16.juni der du ber om innsyn i navn, lønn og stillingsbeskrivelse for medarbeidere i direktoratet som tjen...
KK-utvalgets kommunikasjon med POD
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Mona Olsen den .
Venter på svar.
Kjære Politidirektoratet, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Kommunikasjon dere har hatt i år og i fhor med KK-utvalget om mang...
Saksnummeret i denne saken er 201802224. Etter offentleglova § 28 er det et vilkår at innsynskravet er tilstrekkelig avgrenset, det må gjelde en best...
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Politidirektoratet
Svar fra Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument, mottatt 20180818. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette skrivet. En...
Uenighet om innsyn i personalmapper
Klage sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
PODs saksbehandling av innsyn i personalmapper
Klage sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
PODs forberedelser til innføringen av GDPR
Svar fra Politidirektoratet til Monica Stensrud den .
Svært forsinket.
Hei, På grunn av stor saksmengde har vi for tiden lengre saksbehandlingstid enn normalt. Vi tar sikte på å få behandlet din klage innen sommeren. M...
Palantir hos POD
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Olivia Paulsen den .
Svært forsinket.
Kjære Politidirektoratet, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Dokumenter og korrespondanse som omhandler Palantir i 2017 og 2018...
Politidirektørens journalføringsvaner
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei.   Videreformidler svar fra saksbehandler:   "Svaret er null. Dokumenter knyttet til den enkelte sak håndteres av den som står som saksbeh...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 26 i sak 201002057, mottatt 20180508 07:15:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
Jeg har fri. Tilbake tirsdag 09. april. Mvh Ellen Fiksdal
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 76 i sak 201602368, mottatt 20171227 10:39:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
Hei.   Vi viser til din henvendelse av 18.02.2018 der du ber om innsyn i:   Alle kalenderoppføringer i Odd Reidar Humlegård sin kalender hittil...
Antall ruskontrakter i 2017 på landsbasis og gjennomføringsrate
Klage sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Antall narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Har ikke informasjonen.
Vi viser til henvendelse angående statistikk på antall anmeldte narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017.   Politidirektoratet er i ferd med å hente...
POD sitt samarbeide med Norsk Narkotikapolitiforening
Oppfølging sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Postmottak POD, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201703889, mottatt 20180102 12:06:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201002289, mottatt 20170617 13:31:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Olivia Paulsen den .
Svært forsinket.
Kjære Politidirektoratet, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk hos borgere....
Varslingssaken i Bergen
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Oversender Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse. Dokumentene det er innvilget innsyn i er vedlagt.     Med hilsen   Postmottak P...
Hei, Så fint! De andre dokumentene ble sendt på e-post til deg 12. juni 2017, men vedlegger de samme dokumentene også her. Sammen med den offentlige v...
Politiet har lov til å være for legalisering
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201600366, mottatt 20170206 16:25:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Hei,   Vi viser til din begjæring om innsyn i alle dokumenter i sak 201501842 med sakstittel "Klage over avslag på innsyn i offentlig journal for...
Innsats mot konkurskriminalitet
Svar fra Politidirektoratet til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
    Fra: Astrid Birgitte Borge Sendt: 19. oktober 2016 22:08 Til: '[epostadresse]' Emne: Klage på avslag over begjæring om innsyn i Politidirekt...
Vi setter pris på at du omtaler Politidirektoratet som "kjære".   Dette dokumentet kan unntas offentlighet etter offl.  § 15 første ledd jf. tredj...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?