Oslo politidistrikt

En offentlig myndighet

10 henvendelser
Ruskontrakter i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Oslo politidistrikt sin postjournal for 2017
Oppfølging sendt til Oslo politidistrikt av Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Kjære Terje Berntsen, Har fortsatt ikke hørt noe fra dere i forhold til min begjæring om innsyn i deres postjournal. Når kan jeg forvente et svar?...
Mal for ruskontrakt i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Hei. Beklager at svaret har tatt noen dager, det skyldes fravær i jula. I Oslo politidistrikt br...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Svar til Rusinnsyn - doculive 201721798 Viser til innsynsbegjæring av 27.desember 2017. Det vises...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Norsk Narkotikapolitiforening og Jan Erik Bresil
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Dokumentsenteret videresender svar fra saksbehandler:   Spørsmålet om når det kan forventes svar må rettes til Politidirektoratet.  [1][epostadres...
Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Svar fra Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Det er umulig å veilede om noe vi ikke forstår hva er. "Forebyggende hjemmebesøk" er et ukjent begre...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Runa Bunæs Sendt: 11. august 2016 10:30 Til: Postmottak PDI Oslo Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485 Det vi...
Hei igjen, P. Reinholdtsen! Nå vet jeg litt mer konkret om hva du lurer på, og kan svare ut fra det. Hovedproblemet her er imidlertid fortsatt det samm...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?