Oslo politidistrikt

En offentlig myndighet

20 henvendelser
Politiets vold mot homofile i Oslo
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Har ikke informasjonen.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: "Hei, Vi viser til vår e-post den 25. juni 2018 der innsynsbegjæring ble avslått som følge av at vi...
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
Hei De som arbeider med dette er av den oppfatning at det ikke har vært noen kommunikasjon. Ellers kan vi vise til årsrapporten fra utvalget men den ha...
Nalokson-satsningen i politiet
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Ruskontrakter i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Mal for ruskontrakt i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Norsk Narkotikapolitiforening og Jan Erik Bresil
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Oslo politidistrikt sin postjournal for 2017
Svar fra Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Hei!   Det vises til anmodning av 26. juni 2018 om innsyn i Oslo politidistrikts postjournal for 2017. Vedlagt følger postjournal for ukene 1 til...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Palantir hos Oslo-politiet
Svar fra Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Jan Erik Bresils journalføringsvaner
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til mottatte e-post og kan informere om at Jan Erik Bresil ikke står som saksbehandler på journalførte dokumenter i vårt administrative dokumenth...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Oslo politidistrikts postjournal 2018
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt følger offentlig journal fra Oslo politidistrikt for 2018. Mvh Dokumentsenteret Oslo politidistrikt Postboks 8101 Dep 0032 Oslo [1]...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Hei. Beklager at svaret har tatt noen dager, det skyldes fravær i jula. I Oslo politidistrikt br...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Svar til Rusinnsyn - doculive 201721798 Viser til innsynsbegjæring av 27.desember 2017. Det vises...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Svar fra Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Det er umulig å veilede om noe vi ikke forstår hva er. "Forebyggende hjemmebesøk" er et ukjent begre...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Runa Bunæs Sendt: 11. august 2016 10:30 Til: Postmottak PDI Oslo Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485 Det vi...
Hei igjen, P. Reinholdtsen! Nå vet jeg litt mer konkret om hva du lurer på, og kan svare ut fra det. Hovedproblemet her er imidlertid fortsatt det samm...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?