Oslo politidistrikt

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Norsk Narkotikapolitiforening og Jan Erik Bresil
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Dokumentsenteret videresender svar fra saksbehandler:   Spørsmålet om når det kan forventes svar må rettes til Politidirektoratet.  [1][epostadres...
Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Svar fra Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Det er umulig å veilede om noe vi ikke forstår hva er. "Forebyggende hjemmebesøk" er et ukjent begre...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Runa Bunæs Sendt: 11. august 2016 10:30 Til: Postmottak PDI Oslo Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485 Det vi...
Hei igjen, P. Reinholdtsen! Nå vet jeg litt mer konkret om hva du lurer på, og kan svare ut fra det. Hovedproblemet her er imidlertid fortsatt det samm...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?