Oslo kommune, utdanningsetaten

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn
Henvendelse til Oslo kommune, utdanningsetaten, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Svært forsinket.
Jeg registrerer at skoler i Oslo fortsatt tilbyr kodekurs i tråd med opplegget beskrevet i denne henvendelsen. Jeg har desverre ikke hatt kapasitet ti...
Nye Ruseløkka skole
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Hei igjen Her er en link til mappene: https://www.dropbox.com/sh/ubho16yl4uk56sl/AABX2q_uJkUSM2lNeIdqKrWZa?dl=0 som gir deg tilgang uten pålogging...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Osloskolens avtalevilkår med Apple
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Innsynsbegjæring Det vises til forespørsel om innsyn i avtalevilkår med Apple Utdanningsetaten har vurdert spørsmålet om meroffentlighet etter offen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-11 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-7 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen...
Brukes boken «Vi i verden» i Osloskolen?
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Til  P. Reinholdtsen.   Utdanningsetaten har ingen oversikt over lærebøker og læremidler som benyttes på den enkelte skole i Oslo. Skolene står fr...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?