Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

En offentlig myndighet

6 henvendelser
  Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o...
Hei Alle dokumenter som er "unntatt offentlighet" er markert med et rød "UO" og anmerkning med paragrafer. Med vennlig hilsen Heike Knoll Førstekons...
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
PBE: Trikk i Skovveien
Svar fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
Riving av Ruseløkka skole
Svar fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
This is the mail system at host alaveteli-prod.nuug.no. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipi...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?