Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Vedlagt følger kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med v...
Hei Alle dokumenter som er "unntatt offentlighet" er markert med et rød "UO" og anmerkning med paragrafer. Med vennlig hilsen Heike Knoll Førstekons...
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
PBE: Trikk i Skovveien
Svar fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
Riving av Ruseløkka skole
Svar fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
This is the mail system at host alaveteli-prod.nuug.no. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipi...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?