Oslo kommune, byrådet

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Arkivrutiner i Oslo som organ er pålagt å bruke
Henvendelse sendt til Oslo kommune, byrådet av Ørvar Sigfusson den .
Forsinket.
Kjære Oslo kommune, byrådet, Det bes om innsyn i arkivrutiner for UDE i Oslo kommune og Kuben vgs., jf. offentlighetslovens § 14 2. ledd b. Det lar...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byr...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Eller send denne saken som jeg har påpekt fra...
Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo
Klage sendt til Oslo kommune, byrådet av Ørvar Sigfusson den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byr...
Oslo og European Cities Against Drugs (ECAD)
Svar fra Oslo kommune, byrådet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?