Oslo kommune, byrådet

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Boligbygg-skandalen
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Marte Nilsen den .
Svært forsinket.
 1 av 2   Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et orig...
Lønnsnivået i Byrådet
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Veireno-saken
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Nye trikker i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Saksnummeret er 201003273; samme saksnr som korrespondanse vedr din innsynshenvendelse er journalført på, og samme saksnummer som tilsendt link av i gå...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Trikkesporet i Frognerveien/ved Solli plass
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Monica Stensrud den .
Har ikke informasjonen.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo
Klage sendt til Oslo kommune, byrådet av Ørvar Sigfusson den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byr...
Oslo og European Cities Against Drugs (ECAD)
Svar fra Oslo kommune, byrådet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?