Oslo kommune

En offentlig myndighet

8 henvendelser
      Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et origin...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?