Oslo kommune

En offentlig myndighet

8 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Henvendelse sendt til Oslo kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på svar.
Hei Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte. I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysnings...
Lederlønninger i Oslo kommune
Svar fra Oslo kommune til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
    Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
      Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et origin...
Skjenkebevilgning i Oslo 2018
Svar fra Oslo kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
Til Fredrik Lindseth Dokumentet 18/00001-20 Svar på innsynsbegjæring i liste over foretak/utesteder/restauranter som har skjenkebevilling i Oslo for...
Gjennomgang kostnadsramme nytt Munchmuseum
Svar fra Oslo kommune til P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokumen...
Hei, Viser til henvendelse av 2. september 2015 om det ved klargjøring til valg i Oslo er oppdaget valgurne(r) fulle av stemmesedler. I Oslo kommune...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?