Nærings- og fiskeridepartementet

En offentlig myndighet

13 henvendelser
Varsler om Trond Giske
Svar fra Nærings- og fiskeridepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to this shipment, or...
Krav om innsyn i dokument 57 i sak 16/4005 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Fra: Sendt: Til:...
Krav om innsyn i dokument 3 i sak 18/3149 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet VG [epostadresse]...
Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Nærings- og...
Se vedlagte saksdokumenter   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to this shipment, or...
Krav om innsyn i dokument 51 i sak 16/4005 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 14 første ledd. Meroffentlighet er vurdert. Vi gjør oppmerks...
Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Nærings- og...
Hei,   Vi har allerede tidligere gitt innsyn i dokument 16/4005-20.       [1]cid:image001.png@01D19BB2.AA725A80 Vennlig hilsen Liv Minde...
    Vi viser til ditt innsynskrav 18.8, rettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Som personalansvarlig for statsrådene, besvarer SMK den dele...
Krav om innsyn i dokument 14 i sak 15/6482 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 23 fjerde ledd. Meroffentlighet er vurdert. Avslag på krav o...
NFDs arkivrutiner
Svar fra Nærings- og fiskeridepartementet til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Vi viser til innsynskrav av 05.08.16. Vedlagt følger etterspurte dokumenter.   Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep,...
Krav om innsyn i dokument 13 i sak 16/4150 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Fra: Sendt: Til:...
Lukas P. Johnson                   Deres ref Vår ref Dato   15/5513-2 04.12.15   Avslag på krav om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?