Nærings- og fiskeridepartementet

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Krav om innsyn i dokument 14 i sak 15/6482 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 23 fjerde ledd. Meroffentlighet er vurdert. Avslag på krav o...
NFDs arkivrutiner
Svar fra Nærings- og fiskeridepartementet til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Vi viser til innsynskrav av 05.08.16. Vedlagt følger etterspurte dokumenter.   Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep,...
Krav om innsyn i dokument 13 i sak 16/4150 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Fra: Sendt: Til:...
Lukas P. Johnson                   Deres ref Vår ref Dato   15/5513-2 04.12.15   Avslag på krav om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?