Kripos

En offentlig myndighet

9 henvendelser
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos
Svar fra Kripos til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei Det vises til din e-post av 28. juni der det bes om innsyn i POD sin bestilling til Kripos. Innsynsbegjæringen er innvilget og dokumentet ligger v...
Contracts/agreements with Frontex
Svar fra Kripos til Arne Semsrott den .
Har ikke informasjonen.
Dear Sir   Reference is made to your email below. Please find attached a letter regarding the above.     Yours sincerely   Wenche Helles...
Postliste for desember 2017
Svar fra Kripos til Anders Haug den .
Venter på kategorisering.
Hei Vedlagt følger offentlig journal for Kripos for perioden desember 2017. Søknad om innsyn sendes til [epostadresse] Med hilsen Anniken Tyholt Ark...
Palantir i politiet
Svar fra Kripos til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbe...
Kripos' postjournal for 2018
Svar fra Kripos til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Hei Viser til din henvendelsen om offentlig journal, vedlagt følger offentlig journal for Kripos for perioden 1. januar 2018 - 27. mai 2018. Perioden...
Hei,   Vi viser til deres oversendelse på klage på avslag om krav om innsyn.   Se vedlagte avgjørelse fra Politidirektoratet, samt vedlagte dok...
Geographical positions of the Siem Pilot
Svar fra Kripos til Arne Semsrott den .
Vellykket.
Your request for information is approved. Please see attached documents. Best regards, Lars Ytterstad Police Prosecutor Prosecution and Legal Affairs...
Kripos nettpatrulje
Svar fra Kripos til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Hei,   Vedlagt følger kopi av vår vurdering av din klage på vårt delvise avslag på innsyn etter offentleglova. Klagen er oversendt Politidirektora...
Kripos sin postjournal for 2017
Svar fra Kripos til Herman Langvik den .
Vellykket.
Til Herman Langvik,   Det vises til din innsynsbegjæring av 12. desember 2017 hvor du ber om å få utlevert postjournalen for 2017. Innsynsbegjærin...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?