Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En offentlig myndighet

28 henvendelser
Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Hva er status i denne saken? Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Vi viser til din e-post fra 5. april 2018 og øvrig korrespondanse i saken. Sivilombudsmannens uttalelse av 8.februar 2018 legges til grunn, selv om v...
  Vi viser til e-poster fra deg, senest av 17. februar 2018, der du klager på vårt avslag i kalenderinnsyn til kommunal- og moderniseringsminister...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?