Jernbaneverket

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Signalfeil 2017 på Jærbanen
Svar fra Jernbaneverket til Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vennligst ikke svar på denne meldingen.   Din henvendelse vil bli behandl...
Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen
Henvendelse til Jernbaneverket, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet. Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/ Kildekode...
Grønn tilgjengelighet
Svar fra Jernbaneverket til Espen Langebraaten den .
Delvis vellykket.
Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet...
Det vises til dine henvendelser av 11. og 24. august vedrørende ovennevnte.   Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i.   Vedlegget an...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?