Helse- og omsorgsdepartementet

En offentlig myndighet

27 henvendelser
Se vedlagte dokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2418-18 12. juli 2018 Svar på klage på avslag om innsyn Helse- og omsorgsde...
Ber HOD følge opp innsynssak med SSHF
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/2454-3 18. juli 2018 Innsyn etter Offentleglova - SSHF Helse- og omsorgsdeparteme...
Dokumentfangst - Bent Høie
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Avslått
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Hei,   Vi viser til din epost 18. februar 2018 der du ber om innsyn i eldre- og folkehelseministerens kalenderoppføringer fram til da, samt senere...
Hei, Det er ingenting i veien for å samkjøre saksbehandlingen, og at det er kontakt mellom departementene knyttet til behandling av innsynssaker. De...
Hei,   Vi viser til  e-post 19. august 2017 der du ber om innsyn i helse- og omsorgsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalm...
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652-54 23. november 2017 Klage over innsyn etter Offentleglova - Norges instruks...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?