Helse- og omsorgsdepartementet

En offentlig myndighet

22 henvendelser
Luftambulansekrisen
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/2163-24 Luftambulansefly i nord Dokument: Forsvarlig beredskap i nord - Luftambulansetjenesten Deres bestilling av innsyn i dokument 24 i sak...
Sak: 17/2913-10 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester Dokument: Svar på klage - innsynssak Deres bes...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Ber HOD følge opp innsynssak med SSHF
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Dokumentfangst - Bent Høie
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Avslått
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Kjære Sørensen Tore, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Sak: 16/1350-6 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell Dokument: Revidert beskrivelse av virksomheten ved Norsk Helsenett SF Deres bestilling av innsy...
Bent Høies utvalg for rusreform
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/665-32 Rusreform - NOU Dokument: Rusreformutvalget Deres bestilling av innsyn i dokument 32 i sak 18/665 er innvilget. Dokumentet følger ved...
Hei,   Vi viser til din epost 18. februar 2018 der du ber om innsyn i eldre- og folkehelseministerens kalenderoppføringer fram til da, samt senere...
Norsk Helsenett SF 2017
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Se vedlagte dokumenter   Olivia Paulsen Deres ref Vår ref Dato 16/1350-10 22. mars 2018 Svar på klage over delvis avslag på innsyn i dokument...
Sak: 09/3078-3 Utredning om dyrking av industriell hamp Dokument: Oversendelse av utredning Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/3078 er i...
Hei, Det er ingenting i veien for å samkjøre saksbehandlingen, og at det er kontakt mellom departementene knyttet til behandling av innsynssaker. De...
Hei, Det vises til deres innsynskrav datert 28. desember i fjor og klage på manglende svar datert 11. januar i år. Vi beklager at deres første hen...
Hei,   Vi viser til  e-post 19. august 2017 der du ber om innsyn i helse- og omsorgsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalm...
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652-54 23. november 2017 Klage over innsyn etter Offentleglova - Norges instruks...
Se vedlagte dokumenter     Med vennlig hilsen Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652 19.04.2...
HOD setter RIO på plass
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Sak: 17/248-6 Reaksjoner på innsamling av data Dokument: Mulige personopplysninger på avveie Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/248 er i...
Sak: 16/102-31 Foreningen Normal Norge Dokument: Spørsmål om menneskerettigheter og avkriminalisering av narkotika Deres bestilling av innsyn i dokume...
Sender de etterspurte dokumentene på nytt.   Mvh Postmottak HOD Innspill til ny Stortingsmelding om rus Det er 15 år siden forrige Stortingsmeld...
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring i sak 03/51088-1   Mvh   Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet   ./I3/ 61€66 Sosialminister I...
Sak: 10/354-3 Oppfølging av tannhelsemelding Dokument: Pasient og brukerombudene - henvendelser om tannbehandling Deres bestilling av innsyn i dokumen...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?