Gjerdrum kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjerdrum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Vi viser til deres henvendelse under angående ønske om innsyn i kommunens reglement for folkevalgte. Reglementet ligger på kommunens hjemmeside:...
Postjournal for 2008 - 2018, Gjerdrum
Svar fra Gjerdrum kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Gjerdrum kommune har vurdert saken på nytt og kommet frem til at din begjæring om innsyn kan innvilges i sin helhet. Vi beklager at denne saken har t...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?