Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Hei. Vedlagt følger vårt svar på din e-post 08.07.2018. Med hilsen, Ove Midtbø seniorrådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf.: 57 64...
Institusjonstilsyn - Måløykollektivet 2017
Svar fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei   Vi viser til e-post av 04.12.2017 med svar på deler av dykkar innsynskrav av 10.11.2017. Vi orsakar at det vart vist til feil dato for frams...
Jeg ser at sivilombudsmannens uttalelse i saken er publisert på https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/retten-til-innsyn-i-sarskilt-filformat-ved-...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?