Frøya kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-3 Løpenr: 9381/19 Saksbehandler: Annie Sørdal Deres ref.: Oversender vedlagte dokumenter. SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMM...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Frøya kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1658-2 Løpenr: 7922/19 Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug Deres ref.: Oversender vedlagte dokumenter. KRAV OM INNSYN - GJELD...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?