Fredrikstad kommune

En offentlig myndighet

31 henvendelser
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Valgprotokoll 2019, Fredrikstad kommune
Svar fra Fredrikstad kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Viser til innsynsbegjæring - valgprotokoll 2019 for Fredrikstad kommune. Vedlagt er etterspurt dokumentasjon og svar på spørsmål Mvh Dick Ekeroth F...
Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2019/12796 Vennlig hilsen Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2019/1...
Vår ref 2019/12474 Vennlig hilsen Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent e-post: [epostadresse] Mimesbronn v/Arne Larsen Arne Larsen Deres refera...
Søknader til innovasjonsfondet
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2019/5028 Vennlig hilsen Torild Marie Nilsen | innovasjonskoordinator e-post: [epostadresse] Mimesbronn Arne Larsen Deres referanse Vår...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Saken er oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.
Vår ref 2019/11089 Vennlig hilsen Charlotte Høyum | konsulent e-post: [epostadresse] Fædrelandsvennen Tarjei Leer-Salvesen Deres referanse Vår r...
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
Vår ref 2016/16558 Vennlig hilsen Anna Auganes | regulering- og byggesakssjef e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Da er alle dokumentene på plass. Siste status er at saken er sendt til Sivilombudsmannen.
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Mvh Fredrikstad kommune Mona Henriksen Kommuner og fylkeskommuner, departementer med underliggende organe...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Fredrikstad kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Vår ref 2018/11956 Vennlig hilsen Ketil Johansen | IT-sjef e-post: [epostadresse] Solveig Averøy Deres referanse Vår referanse 2018/11956-10-195...
Lønnsnivå i Fredrikstad kommune
Oppfølging sendt til Fredrikstad kommune av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Johnsen Kirsti Angeland, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Hei Vedlagt følger vårt svar av 5.6.18 og vedlegg som fulgte med svaret. Vi kan utover dette ikke klargjøre nærmere det Larsen etterspør, som neden...
NB! Fredrikstad kommunes saksbehandlingssystem er under oppgradering og e-post har delvis blitt journalført siden 30. april. Alt blir journalført for...
Parkeringskilt ved tivoliet på Lisleby
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
    Vennlig hilsen Frode Samuelsen --------------------- Virksomhetsleder Parkering og transport Fredrikstad kommune Mob: +47 95 90 11...
Vi viser til dere klage over innsyn etter offentlleglova - kommunal garanti Gamle Fredrikstad golfbane. Det ble sendt inn tre innsyn fra dem. Alle s...
Vi viser til dere klage over innsyn etter offentlleglova - kommunal garanti Gamle Fredrikstad golfbane. Det ble sendt inn tre innsyn fra dem. Alle s...
Parkering Flora og Parkering Rema Værste
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Delvis vellykket.
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
Hei Svar på henvendelse Juvente og Foten Mvh Inger Hilmersen Hei   Viser til dine sp**rsm**l. Vedlagt er det vi kunne finne av oversikt...
Vår ref 2018/3881 Vennlig hilsen Tore Fuglår | overingeniør/eiendomsforvalter e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
Ønsker innsyn i søknader om tippemidler
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Hei! Se svar ang innsyn i søknader om tippemidler. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: DV2EMD Registrert dato: 2017-01-16 13:10:...
Søknad om tippemidler golfbaner
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Hei! vedlagt info rundt anlegg 50540 og 50541 Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2018/3159-3-32124/2018-BJOLIL Klassering 041 Dato 12.02.20...
Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Delvis vellykket.
Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt. Mvh Inger Hilmersen Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for regulering og teknisk drift...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?