Finansdepartementet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
På finansdepartementets nettsider foreligger brev av 21. november 2017, 29. november 2017, 23. januar 2018 og 8. februar 2018 fra Finansdepartementet...
Støtte for norsk språk i Betalingstjenestedirektivet?
Henvendelse til Finansdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Svaret fra Finanstilsynet er altså at det ikke er planlagt noen krav til at bankene støtter norsk språk når PSD2 skal implementeres i norsk rett. Sva...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Island - stabiliseringsprogram
Svar fra Finansdepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Henvendelse handel med digital valuta
Svar fra Finansdepartementet til E Lund den .
Venter på kategorisering.
Hei De 7 første journalpostene i saken ble på et tidspunkt flyttet fra forrige arkivdatabase til nåværende base, og er dermed ikke kommet med når vi h...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?