Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

En offentlig myndighet

30 henvendelser
Klage på avslag om innsyn i dokumenter i sak 1700775   Det vises til klage på avslag om innsyn i 25 dokumenter knyttet til sak 1700775 av 07.07.20...
Vi viser til ditt innsynskrav under. Oppstillingen du ber om finner du i vedlagte excelfil.     Med vennlig hilsen Norad-Post-Innsyn    ...
Vi viser til ditt innsynskrav av 13. mai 2018.   Du finner informasjonen du spør etter på følgende lenker:   [1]http://www.cafi.org/content/caf...
Ja, denne er ferdigbehandlet. Saken med størst beløp forvaltes ikke av Norad. Med vennlig hilsen Norad-Post-Innsyn
Del 2 av 2   Vi har gjennomgått dokumentene i P360 sak 1701664. Det kan gis innsyn i alle dokumentene.     Med vennlig hilsen Norad-Post-I...
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Forøvrig så vil jeg bemerke at mine innsynskrav har kostet forvaltningen langt mindre enn deres tilskudd til korrupte diktat...
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Et spørsmål til: er det normalt at avdelingsledere og ledere ikke journalfører dokumenter? Selv om disse ikke er involvert i...
Vi viser til din henvendelse under av 13. mai.   Mina Gerhardsen har ikke sendt noen dokumenter til journalføring pr 11. mai. Merk at det er kun u...
Innsyn i Norads dokument nummer 1701554-1, -2 og -3 innvilges.     Behandlet av Mona Bergstøl Godkjent av Fredrikke Kilander Avdeling for sivil...
Innsyn innvilges. Del 2 av 2.     Behandlet av Mona Bergstøl, seniorrådgiver Godkjent av Fredrikke Kilander, underdirektør Avdeling: Avdeling f...
Vi viser til innsynsbegjæring i - Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt - Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter -...
Supplement til forrige besvarelse:   -          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen Norad har ingen avtaler med Evalueringsa...
Mina Gerhardsens arbeidskontrakt
Svar fra Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Vi viser til krav om utvidet begrunnelse ifm innsyn i korrespondanse knyttet til organisatorisk forberedelse og oppfølging av ansettelsen av ny kommuni...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?