Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

En offentlig myndighet

10 henvendelser
Sikkerhet i eInnsyn Venter på kategorisering.
Hei, Som nevnt i brev datert 6.3.2018 har Difi opprettholdt vedtaket om avslag på innsyn og sendt saken til klageinstans for behandling. Difi har ikke...
Mulige endringer i offentleglova Venter på kategorisering.
Denne saken er som du er informert om, blitt oversendt KMD og du vil motta svar fra dem. Difi har ingen opplysninger om status for behandlingen av klag...
Direktoratet for forvaltning og IKT Dokumentet 18-3-1 Innvilget - begjæring om innsyn i kalenderoppføringer 01.2018 og 02.2018 til direktøren i Difi...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Vi beklager sen tilbakemelding på din forespørsel. Årsaken til endringene i tilgang er endringer i standardregler i brannmuroppsett hos driftslevera...
Oversikt over aktive rammeavtaler
Klage sendt til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT av GE den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, Jeg har ikke fått svar på over en måned. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsyn...
Dei gav ikkje alt, men dei gav dei dokumenta som såg mest interessante ut. So reknar med dette er hovudbiten. Tryggleiksdelen utelot dei, den er sik...
Hei   Ved ein feil har det gått ut mengder av førespurnader om kontakt via Linkedinkontoen min. Beklagar dette. Om de har motteke e-post, kan de...
Hei.   På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler. Her er siste del.   Vennlig hilsen Seksjon for arkiv og doku...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?