Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

En offentlig myndighet

10 henvendelser
Direktoratet for forvaltning og IKT Dokumentet 18-3-1 Innvilget - begjæring om innsyn i kalenderoppføringer 01.2018 og 02.2018 til direktøren i Difi...
Mulige endringer i offentleglova
Oppfølging sendt til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT av Marte Nilsen den .
Svært forsinket.
Kjære Sundby, Inger Johanne, Ber om status i denne klagesaken, som burde ha vært behandlet forlengst. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Sikkerhet i eInnsyn Delvis vellykket.
Hei. Vi kan ikke se at det er sendt til noen andre epostadresser... Men vi skal være oppmerksomme på det :-) Med vennlig hilsen Seksjon for arkiv og...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Vi beklager sen tilbakemelding på din forespørsel. Årsaken til endringene i tilgang er endringer i standardregler i brannmuroppsett hos driftslevera...
Oversikt over aktive rammeavtaler
Klage sendt til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT av GE den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, Jeg har ikke fått svar på over en måned. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsyn...
Dei gav ikkje alt, men dei gav dei dokumenta som såg mest interessante ut. So reknar med dette er hovudbiten. Tryggleiksdelen utelot dei, den er sik...
Hei   Ved ein feil har det gått ut mengder av førespurnader om kontakt via Linkedinkontoen min. Beklagar dette. Om de har motteke e-post, kan de...
Hei.   På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler. Her er siste del.   Vennlig hilsen Seksjon for arkiv og doku...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?