Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

En offentlig myndighet

21 henvendelser
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - Sak 2018/393, Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn Henvendelsen er laget ved hjel...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - 2017/93-1, datert 2017-05-11 - Rapport om hendelse - Avskjermet Dokumentet hører til s...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - Sak 2015/3, Drift av teknisk plattform OEP - Offentlig elektronisk postjournal 2015 He...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - 2018/49-2, datert 2018-05-15 - Hendelse - Løsning av eformidling Dokumentet hører til...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - 2018/598-11, datert 2018-10-09 - Hendelse i eInnsyn Dokumentet hører til saksnr 2018/5...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
  Hei,   Jeg tenker at du som svar kan sende han doknr. 16/00246-13 og teksten jeg har formulert under her: Difi viser til din e-post datert 3...
Difi legger også på sperrer for enkelte user agents i Einnsyn.no: https://www.mimesbronn.no/request/blokkering_av_tilgang_til_einnsy
Hei,   Difi viser til e-post datert 22.11.2018 med spørsmål knyttet til innsynsbegjæring.   Under følger svar på spørsmålene.   Spørsmål:...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - Sak 17/00851 i sak mottatt 09.07.2018 09:05:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Hei Vedlagt oversikt over personer i Difi med over kr. 700 000,- i årslønn. Vennlig hilsen Endre Frimanslund seniorrådgiver M: 418 54 935 A: Skriv...
  Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument eInnsyn - funksjonalitet og masseinnsynskrav i sak Fagdialog med KMD - Ny OEP - eInnsyn mottatt...
Sikkerhet i eInnsyn Delvis vellykket.
Hei,   Vennligst finn vedlagt forespurte innsynskrav. Vi ber dem legge merke til at disse ble ekspedert 3. januar 2018, altså godt innenfor fris...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Direktoratet for forvaltning og IKT Dokumentet 18-3-1 Innvilget - begjæring om innsyn i kalenderoppføringer 01.2018 og 02.2018 til direktøren i Difi...
Denne saken er som du er informert om, blitt oversendt KMD og du vil motta svar fra dem. Difi har ingen opplysninger om status for behandlingen av klag...
Oversikt over aktive rammeavtaler
Klage sendt til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT av GE den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, Jeg har ikke fått svar på over en måned. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsyn...
Dei gav ikkje alt, men dei gav dei dokumenta som såg mest interessante ut. So reknar med dette er hovudbiten. Tryggleiksdelen utelot dei, den er sik...
Hei   Ved ein feil har det gått ut mengder av førespurnader om kontakt via Linkedinkontoen min. Beklagar dette. Om de har motteke e-post, kan de...
Hei.   På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler. Her er siste del.   Vennlig hilsen Seksjon for arkiv og doku...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?