Datatilsynet

En offentlig myndighet

87 henvendelser
Datainnbrudd - Barenbokkritikk.no
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra Barnebokkritikk.no. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………………………...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/2656
Klage sendt til Datatilsynet av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Datatilsynet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndterin...
Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune
Henvendelse sendt til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Kjære Datatilsynet, Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune, siden personvernombudet der lager drama: Kjære Trondheim kommune, Att: Ole-Bj...
Kjære Datatilsynet, Att: Bjørn Erik Thon/ Jørgen Skorstad Vi gjør oppmerksom på at vi har blogget om vår undersøkelse av lønnsutviklingen i det off...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?