Brønnøysundregistrene

En offentlig myndighet

15 henvendelser
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i sak 2016/02395. Dokumentene på sak 201602395 unntas offentlighet med hjemmel i forvaltningsloven § 15...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?