Brønnøysundregistrene

En offentlig myndighet

15 henvendelser
Hei Du kan bestille innsendte dokumenter til et gebyr på kr 241,-. Norwegian Unix User Group (NUUG) 979629079 er registrert 09.03.98. Gi gjerne en til...
Hei,   Viser til innsynskravet ditt. Vedlagt følger kopi av dokumentene på sak 2010/4517.   Med vennlig hilsen   Brønnøysundregistrene a...
domenenavn registrert i Enhetsregisteret
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Venter avklaring
  Deres ref.:  Vår ref.:    201601651-3 Arkivkode:   041.1 Dato:        02.05.2016     Herr E. Jenssen   Vi har fra registrert slikt...
Lønnsnivået i Brønnøysundregisteret
Svar fra Brønnøysundregistrene til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei   Jeg viser til ditt innsynskrav nede. Vedlagt følger lønnsnivå i Brønnøysundregistrene.   Med hilsen Brønnøysundregistrene avdeling v...
Hei Viser til ditt innsynskrav knyttet til dokumenter i prosjektet "Digital Samhandling Offentlig - Privat". Vedlagt følger dokumenter fra prosjektet....
Konkurskarantener
Svar fra Brønnøysundregistrene til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei Dokumentets vedlegg i Saksnr: 2018/805 er et listeprodukt som er gebyrbelagt jf. forskrift om gebyr til brønnøysundregistrene § 7, annet ledd....
Oppstilling lønn testledere
Svar fra Brønnøysundregistrene til Lisen Johansen den .
Vellykket.
Hei Ved Brønnøysundregistrene har vi pr i dag følgende testledere: Alder 52 år, deleksamen fra universitet/høgskole, lønn kr 623 500,- Alder 37 år, Ba...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i sak 2016/02395. Dokumentene på sak 201602395 unntas offentlighet med hjemmel i forvaltningsloven § 15...
Arkivplan
Svar fra Brønnøysundregistrene til B. Waldron den .
Vellykket.
Etter deres siste anmodning om innsyn i vår arkivplan har vi foretatt en tilpasning av dagens versjon som dere her får tilgang til, i påvente av ny r...
antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret
Henvendelse til Brønnøysundregistrene, gjort av E. Jenssen. Merknad av k9 den .
Svært forsinket.
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/04644   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/2808   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Innsyn i sak 2012/02416
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Vellykket.
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/02416   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Innsyn i sak 2012/01008
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Vellykket.
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/01008   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Vedlagt Dokument 122-124   Fra: Furunes, Einar Sendt: 19. juli 2015 20:10 Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]' Kopi: Firmapost Emne: 201502999 Inn...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?