Brønnøysundregistrene

En offentlig myndighet

10 henvendelser
Oppstilling lønn testledere
Svar fra Brønnøysundregistrene til Lisen Johansen den .
Vellykket.
Hei Ved Brønnøysundregistrene har vi pr i dag følgende testledere: Alder 52 år, deleksamen fra universitet/høgskole, lønn kr 623 500,- Alder 37 år, Ba...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i sak 2016/02395. Dokumentene på sak 201602395 unntas offentlighet med hjemmel i forvaltningsloven § 15...
Arkivplan
Svar fra Brønnøysundregistrene til B. Waldron den .
Vellykket.
Etter deres siste anmodning om innsyn i vår arkivplan har vi foretatt en tilpasning av dagens versjon som dere her får tilgang til, i påvente av ny r...
antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret
Henvendelse til Brønnøysundregistrene, gjort av E. Jenssen. Merknad av k9 den .
Svært forsinket.
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...
domenenavn registrert i Enhetsregisteret
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Venter på kategorisering.
  Deres ref.:  Vår ref.:    201601651-3 Arkivkode:   041.1 Dato:        02.05.2016     Herr E. Jenssen   Vi har fra registrert slikt...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/04644   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/2808   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Innsyn i sak 2012/02416
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Vellykket.
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/02416   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Innsyn i sak 2012/01008
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Vellykket.
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/01008   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Vedlagt Dokument 122-124   Fra: Furunes, Einar Sendt: 19. juli 2015 20:10 Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]' Kopi: Firmapost Emne: 201502999 Inn...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?