Ballangen kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Kjære Ballangen kommune, Har ennå ikke mottatt svar på innsynsbegjæringen. Viser til offentlighetsloven. Med vennlig hilsen, Erling Knudsen
            Vedr.: Innsynsbegjæring Ballangen kommune   Jeg viser til innsynsbegjæring fra Dem – gjelder vedlikehold av Kjeldebotnveien...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?