Asker kommune

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Asker kommune
Svar fra Asker kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Beklager - her kommer F-valg også -----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2240]> Sendt: 4. oktober 2019 10:24 Til...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Asker kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Viser til forespørsel om innsyn i gjeldende utgave av Asker kommunes reglement for folkevalgte. Vedlagt er link til alle våre vedtatte reglemente...
Alder og tilstand på vannrør
Svar fra Asker kommune til Sigurd Øines den .
Vellykket.
Hei, her er informasjon om Asker kommune sine vannrør.   Alder på vannrør (meter): Før 1910: 0 1911-1940: 9299 1941-1970: 82819 1971-2000: ...
Asker kommune har sendt svar på klage utenom mimes brønn. Her vedlagt. Nicolai Langfeldt Nicolai Langfeldt Seneds pr e-post til [epostadresse] Dere...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/291-5 Løpenr: 13322/19 Saksbehandler: Ivar Berg Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Kunnskapsse...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?