Arkivverket

En offentlig myndighet, også kalt arkivverket

11 henvendelser
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 31.08.2018 Din ref. Vår ref. 2018/7715 Saksbehandler SISWAN Tilbakmelding...
Hvorfor har dere vært 3 måneder uten offentlige journal?
Svar fra Arkivverket til Allvis den .
Delvis vellykket.
Beklager sent svar. Vi har slitt veldig med overgangen til eInnsyn, og måtte denne uka slette alt vi hadde publisert i år og legge det ut på nytt igj...
Lønnsnivået i Arkivverket
Svar fra Arkivverket til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 12.07.2018 Din ref. Vår ref. 2018/10152 Saksbehandler THEBEN Innsynskrav...
Noark 5v4 tjenestegrensesnittet
Svar fra Arkivverket til Thomas den .
Delvis vellykket.
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: Thomas Sødring Vår ref.: 2017/5964 Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknytte...
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: P. Reinholdtsen Vår ref.: 2017/1118 Dato: 23.03.17 Viser til innsynskrav datert 19.03.17, samt klage av i d...
Bevaring av statistisk materiale
Henvendelse til Arkivverket, gjort av B. Waldron. Merknad av B. Waldron den .
Vellykket.
Merkelig at dokumentene i denne saken ikke ser ut til å ha blitt journalført hos SSB. https://oep.no/search/result.html?caseNumber=2015/23563&searchT...
Arkivplan
Svar fra Arkivverket til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Vår ref. 2015/5845 12.09.2016 Vedlagt følger svar fra Riksarkivet på ditt innsynskrav i "Rutine for behandling av graderte dokumenter i Arkivverket...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?