Vurdering av betalingstjenester i grenseland mellom bitcoin og norske kroner

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Finanstilsynet,

Kan dere sende kopi av dokumentene i sak 2013/11965, som omhandler betalingstjenester i grenseland mellom bitcoin og norske kroner?

Hvis det finnes dokumenter relatert til denne saken enn de som er omtalt på OEP[1] under saksnummer 2013/11965 vil jeg gjerne ha kopi også av disse.

[1] https://oep.no/search/result.html?period...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<http://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

innsyn@finanstilsynet.no, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 13/11965-1: Betalingstenester i grenselandet mellom bitcoin og norske kroner. Vedlagt følger ønsket dokument.

Innsyn i dokumenter kan også bes om på www.oep.no

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

innsyn@finanstilsynet.no, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 13/11965-2: Betalingstjenester i grenselandet mellom Bitcoin og norske kroner. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

innsyn@finanstilsynet.no, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 13/11965-3: Betalingstenester i grenseland mellom bitcoin og norske kroner. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

innsyn@finanstilsynet.no, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 13/11965-4: Betalingstenester i grenseland mellom bitcoin og norske kroner. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon