Vilkår for reisegaranti

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kolumbus AS,

Ønsker innsyn i vilkårene for reisegaranti. På nettsiden deres [1] og [2] står det lettfattelig informasjon. Ønsker innsyn i dokumenter og saksbehandling som ligger bak disse vilkårene/sidene.

[1] https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/vil...
[2] https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/Rei...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sunniva J Gjerde, Kolumbus AS

Hei Hallvard,

 

Takk for din henvendelse.

 

Du vil få svar så snart som mulig. Vi må få informasjonen du ønsker fra
Kollektivtrafikkforeningen.

 

Ha en fortsatt fin dag.

 

Mvh Sunniva J. Gjerde

Sunniva J Gjerde, Kolumbus AS

1 Attachment

Hei igjen,

 

 

Her finner du utfyllende info om reisegarantien:
[1]https://kollektivtrafikk.no/veiledere/ . Kolumbus følger den nasjonale
veilederen. Vi har ikke annet enn interne notater ellers knyttet til
reisegaranti.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sunniva J. Gjerde

Administrasjonskonsulent

[2]cid:image001.png@01D03168.294434C0

 

Fra: Sunniva J Gjerde
Sendt: fredag 24. november 2017 12:52
Til: '[Innsyns-e-postadresse #548]'
<[Innsyns-e-postadresse #548]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Vilkår for reisegaranti

 

Hei Hallvard,

 

Takk for din henvendelse.

 

Du vil få svar så snart som mulig. Vi må få informasjonen du ønsker fra
Kollektivtrafikkforeningen.

 

Ha en fortsatt fin dag.

 

Mvh Sunniva J. Gjerde

References

Visible links
1. https://kollektivtrafikk.no/veiledere/

Kjære Sunniva J Gjerde,

Den nettsiden inneholder samme lettfattelige informasjon som Kolumbus sine nettsider.

Ønsker innsyn i saksbehandlingen som fører frem til at Kolumbus benytter reisegarantien. Hvordan er den politisk behandlet?

Ønsker også innsyn i andre dokumenter dere har om ordning. Dette inkluderer interne notater. Send gjerne en dokumentoversikt på hva dere har i første omgang.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sunniva J Gjerde,

Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald.". Normalt skal svar gies innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller 5 dager. Finnes det en grunn for å ikke å svare innen disse fristene så skal dette bli opplyst om. Det har ikke skjedd i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård