Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport - Register for bekymringssamtaler - Kripos

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Monica Stensrud

Kjære Datatilsynet,

Ber om innsyn i sak 2017/1095.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

Hei,

Vedleggene til dokument 17/01095-3 er unntatt offentlighet jf offl § 13 .1 jf politiregisterloven § 23.2. og blir ikke utlevert.
Vedleggene til dokument 17/01095-5 er unntatt offentlighet jf offl § 13 .1 jf politiregisterloven § 23.2. og blir ikke utlevert.
Hoveddokumentet samt vedleggene til dokument 17/1095-6 er unntatt offentlighet jf offl § 13 .1 jf politiregisterloven § 23.2. Hoveddokumentet blir utlevert i sladdet versjon, vedleggene unntas i sin helhet.
Deler av vedleggene til dokument 17/01095-8 er unntatt offentlighet jf offl § 13 .1 jf politiregisterloven § 23.2. og blir ikke utlevert.

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1233]]
Sendt: lørdag 7. juli 2018 06.47
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport - Register for bekymringssamtaler - Kripos

Kjære Datatilsynet,

Ber om innsyn i sak 2017/1095.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1233]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------