Varsel om lovstridig praksis ved Sørlandet sykehus HF

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Arkivverket, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Arkivverket,

Det viser seg at enkelte ved SSHF fortsat ikke respekterer Arkivloven, selv etter deres henvendelse til sykehuset:

https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak, Arkivverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at du har sendt en henvendelse til Arkivverket.

Spørsmål om opplysninger fra arkivene vil ikke bli besvart via denne e-postadressen. Vi ber deg i stedet gå til http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av et av skjemaene du finner der.

Unntak: Henvendelser fra representanter for offentlig forvaltning eller arkivsektoren vil bli sendt videre til relevant fagavdeling for behandling der, og du trenger ikke gjøre noe mer nå.

Henvendelser til Samisk arkiv vil bli sendt dit.

Vennlig hilsen
Arkivverket

Dette er ei automatisk stadfesting på at du har sendt ei førespurnad til Arkivverket.

Spørsmål om opplysningar frå arkiva blir ikkje svart på via denne e-postadressa. Vi ber deg i staden gå til http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av eit av skjemaa du finn der.

Unntak: Førespurnader frå representantar frå offentleg forvalting eller arkivsektoren blir sendt vidare til rett fagavdeling for behandling der, og du treng ikkje gjere noko meir no.

Førespurnader til Samisk arkiv blir sendt dit.

Venleg helsing
Arkivverket

Dát lea automáhtalaš vástádus mii duođašta ahte leat ožžon du e-boasta.

Jearaldagat almmolaš hálddahusas dehe arkiivasuorggis sáddejuvvojit meannudeapmái rievttes fágaossodahkii.

Jearaldagat Sámi arkiivii sáddejuvvojit dohko.

Eará jearaldagat arkiivvaid birra eai vástiduvvo dán e-boastačujuhusa bokte. Mii bivdit váldit oktavuođa minguin skovi bokte maid gávnnat neahttačujuhusas; http://www.arkivverket.no/tjenester.

Dearvvuođaiguin
Arkivverket/Arkiivadoaimmahat

This is an automated reply to confirm that you have sent an enquiry to the National Archives Service of Norway.

Please note that questions concerning information from the archives will not be handled via this e-mail address. Instead we ask you to go to http://www.arkivverket.no/en/about-us/co... and contact us using one of the forms available there.

Expection: Enquiries from public administration organisations or from the archives sector will be forwarded to the relevant department and you do not need to do anything more now.

Enquiries to the Sami Archives will be forwarded there.

Sincerely,
National Archives Service of Norway

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1058]]
Sendt: torsdag 21. juni 2018 19:02
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Varsel om lovstridig praksis ved Sørlandet sykehus HF

Kjære Arkivverket,

Det viser seg at enkelte ved SSHF fortsat ikke respekterer Arkivloven, selv etter deres henvendelse til sykehuset:

https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1058]

Er [arkivverket henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Arkivverket? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon