Valgurne full av stemmesedler oppdaget ved klargjøring før valg?

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo kommune,

Har det hendt at en ved klargjøring før et valg i Oslo, enten kommunevalg eller stortingsvalg, at en ved klargjøring av valgurner har kommet over en eller flere urner fulle av stemmesedler som kanskje hadde blitt gjenglemt og ikke talt opp da urnene ble sist brukt? Vet dere om det har skjedd andre steder i Norge?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Ingvild Åsgård,

Hei,

Viser til henvendelse av 2. september 2015 om det ved klargjøring til valg i Oslo er oppdaget valgurne(r) fulle av stemmesedler.

I Oslo kommune har vi ikke opplevd dette, verken ved kommunestyrevalg eller stortingsvalg. Hvorvidt dette har skjedd i andre kommuner kan ikke Oslo kommune svare på.

Med vennlig hilsen

Ingvild Åsgård
Kommunikasjonssjef Valg i Oslo

Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo
Tlf. +47 23 46 12 08 | Mob. +47 954 44 751
[epostadresse] | [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene [mailto:[epostadresse]]
Sendt: 3. september 2015 11:40
Til: postmottak BYS <[epostadresse]>
Emne: FW: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Valgurne full av stemmesedler oppdaget ved klargjøring før valg?

vis sitert seksjon