Valgprotokoll 2019, Vang kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Vang kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Vang kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Vang kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Kjære Vang kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vang kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Vang kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Vang kommune, Vang kommune

2 Attachments

Hei

Beklager, eg hadde fylt ut svaret og venta tilbakemelding frå ein anna kollega på svara, eg fekk aldri svar og har difor gløymd sende det til deg.

Beklager igjen.
Her får du svara eg hadde utfylt:

1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? - manuelt

2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? - manuelt 3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt? 4.
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført? En ekstra endelig telling, registrert på data for kvalitetssikring.

Vedlagt finn du dokumenta du etterspør.

Monica Søndrol

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mette Hammerstad På vegne av Postmottak Vang kommune
Sendt: 7. oktober 2019 09:14
Til: Monica Søndrol
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Vang kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2161]]
Sendt: 4. oktober 2019 23:42
Til: Postmottak Vang kommune
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Vang kommune

Kjære Vang kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vang kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Vang kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2161]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------